fredag, april 23, 2010

Ibland lönar det sig att tjata.......

Sedan 2006 har jag kämpat för att förskolebarn och fritidsbarn ska omfattas av en arbetsmiljölag och en Lex Sarah lag (där personalen är skyldig att anmäla brister). I dessa tider när gränserna för vad som är barnomsorg och skola sakta och säkert hela tiden flyttas fram - nu senast i nya skollagen där förskolan ska bli en egen skolform - så är det extra viktigt att de små barnen har något skydd. Man bygger vidare på en mycket ostadig grund när man fortsätter att göra barnomsorgsformen förskola till skola tycker jag.

Fortfarande har inte någon utredning tillsatts i Sverige om det finns ett samband mellan den ständigt ökande psykiska ohälsan hos barn och tidig separation i stora barngrupper med lite personal.... men det finns väldigt många studier i utlandet som visar på att det finns ett samband.

Det som är helt säkert är i alla fall att barn inte blir bättre i skolan bara för att de börjar tidigt på dagis. För om det var så borde det synas i OECD Pisa undersökningen som publiceras var tredje år men för varje mätning halkar Sverige ner ett snäpp, samtidigt som allt fler går på dagis.

Men säg den oersiösa tidning eller informationssida som inte mer än gärna fortfarande svänger sig med Bengt-Erik Anderssons gamla undersökning från 80-talet. Sådana sidor är tyvärr i majoritet. De säger ju det föräldrar vill höra men redovisar tyvärr inte sanningen. 119 barn handlar det om i Bengt-Erik Anderssons undersökning och hälften av barnen som uppges ha gått i "förskola" gick hos dagmamma (och dagmammor är så nära en förälder och familj du kan komma så det är ju inte i klass med dagis, det "vet" ju alla). Men när en myt väl har fått fäste så är det svårt att slå hål på den.

Jag har inte lyckats få alltför många tidningar och föräldrasidor på nätet att sluta sälja in myter kring dagis, men jag har i alla fall varit en liten kugge i maskineriet när jag tjatat och tjatat i olika kommentatorsfält till artiklar, skrivit debattartiklar och skickat mejl till ansvariga politiker - så att regeringen äntligen tillsatt en utredning för att eventuellt införa ett Lex Sarah skydd för skolbarn och förskolebarn.

Ett litet steg i rätt riktning.

Med en Lex Sarah lag i förskolan blir personalen skyldig att anmäla brister. Stora barngrupper, lite personal, barn som rymmer och tappas bort, mobbing och andra problem som uppstår på grund av att det finns för lite vuxna kring barnen - måste då anmälas. Far barn illa måste personalen rapportera det.

Enda problemet är att om de rödgröna vinner så kommer de aldrig att gå med på att en Lex Sarah lag införs. Det var ju (S) som avslog att förskolebarn skulle ha skydd i en arbetsmiljölag, så no way, att de kommer att gå med på att personalen blir skyldig att rapportera brister. Det finns inga garantier för att alliansens utredning heller kommer att ge klartecken. Inser de vilken dammlucka de är på väg att öppna kan de mycket väl komma på andra tankar.

Men just nu ser det i alla fall ut att bli en liten ljusning för dagisbarnen.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också: Förskolebarn saknar skydd

Inga kommentarer: