måndag, april 19, 2010

Valet 2010 - tvång eller valfrihet?

Ett budskap vi fått höra nu i flera års tid är att det är bättre att lämna bort barnen tidigt till "utbildad" personal. Från början handlade det om att nöta och tjata om att föräldrar inte duger. De är ju inte utbildade i pedagogik, så barnen går verkligen miste om mycket och blir mycket sämre i skolan. När den myten hamnat i ryggmärgen hos människor var det dags för nästa projekt... dagmammorna... de är ju inte heller "utbildade" som regel.

Jo kanske barnskötarutbildning men se det duger inte. Förskollärare ska man vara för att kunna vårda och fostra barn. Följaktligen började många kommuner fasa ut dagmammorna och köra lite fult spel, till föräldrarna sa man att det inte fanns några dagmammor eller de hade fullt och till dagmammorna sa man att det inte fanns några föräldrar som ville ha dagmamma. Många kommuner har lyckats "bra" med sitt uppdrag. Dagmammorna har försvunnit och endast förskola finns numera att tillgå.

Alla samlade i samma fålla och ingenting att jämföra med. För jämförelser är inte bra. Tittar man på hur det ser ut i Stockholm och Göteborg så är den "bästa förskolan en dagmamma". Föräldrarna är mycket mer nöjda med sina dagmammor än vad dagisföräldrarna är med sina dagis.

Allt det här handlar om att styra och ställa med människor och gå in och peta i deras liv. Genom att ta bort alternativ och indoktrinera föräldrar, så vill man få dem att göra det som politikerna bestämt ovanifrån.

Politikerna = de som vet bäst. Inte klarar de "dumma" medborgarna att fatta beslut om hur de ska fördela föräldraledigheten, hur länge de ska vara hemma eller vilket barnomsorgalternativ de ska välja.

När man inser vidden av det här familjepolitiska experimentet så får man lite rysningar.

Personligen har jag en stor tilltro till vanliga människor och deras förmåga att fatta beslut. Inte heller tycker jag att det är dramatiskt att man fattar olika beslut. Det är härligt med valfrihet helt enkelt för att du kan välja något annat alternativ om du inte är nöjd. Är du för styrd ovanifrån och bara har en ram att verka inom, så blir livet svårt.

Alla familjer är olika, alla barn är olika, vi har alla olika arbeten och bakgrund - därför ska vi inte snärjas i snäva ramar av kvoterad föräldraledighet, bara få tillstånd att ha barnet hemma i ett år och bara ha ett barnomsorgsalternativ (förskola) att välja på.

Valet 2010 handlar egentligen bara om en grundläggande sak:

Vilken värdegrund ska vi bygga Sverige på... tvång eller valfrihet?

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Inga kommentarer: