fredag, maj 07, 2010

Svenska föräldrar är grundlurade

Det är så sorgligt att se hur grundlurade svenska föräldrar är. I SvD står det om hur kommuner med högutbildade har barn som klarar sig väsentligt bättre i skolan. Att svenska barn generellt klarar sig allt sämre i skolan är ett faktum. Det är bara att studera hur Sverige ligger till i OECD Pisa undersökningen där vi halkar ner några snäpp vid varje mätning.

Men som sagt i Danderyd klarar sig barnen bra där föräldarna är högutbildade och vet hur man lär sina barn en bra studieteknik - där får barnen säkerligen bra hjälp med läxorna. Och det är absolut inte något fel i det eller något att klanka på och gnälla över.

Det vi ska kritisera är att svenska föräldrar är så grundlurade. Vilken föräldrasajt eller föräldratidning man än läser, så står det att barn som går i förskolan blir bättre i skolan. Men sanningen är att det är mammans utbildningsnivå som avgör hur det går i skolan och barn som har mamma hemma presterar bättre.

För samtidigt som allt fler barn börjat allt tidigare i förskola - så har svenska barn fått allt sämre kunskaper. Något som syns tydligt i en undersökning som OECD Pisa.

Då kan man ju undra varför föräldrar fortfarande invaggas i den falska säkerheten att barn som börjar tidigt i förskola blir bättre i skolan. Jo allt hänger ihop med en gammal undersökning gjord på barn som gick hos dagmamma och på dagis under 80-talet - Bengt-Erik Anderssons undersökning. I en tid när barngrupperna var mycket mindre och det fanns mer personal. Säkerligen jobbade inte föräldrarna lika mycket som de gör idag heller. Det lustiga är att man buntar ihop dagmammebarnen med dagisbarnen och pratar om "barn som gått i förskola". Hälften av barnen gick ju hos dagmamma. Inte heller fanns Läroplanen, som det talas så mycket om och inte heller var personalen/dagmammorna lika välutbildade, något som man också tjatar om är så viktigt.

Sanningen är att barn lär sig saker och socialiseras i samspel med en vuxen och det är mellan ett – tvåårsåldern som empati, inlevelseförmåga, allt det som sitter i frontalloberna, utvecklas. I en stor barngrupp där det inte finns vuxna som hinner eller har möjlighet att samspela med barnet, så får det negativa konsekvenser för barnets utveckling och lärande.

I dag är det inte ovanligt att det går 10-11 barn på en personal i vissa förskolor. Vilket samspel blir det för barnen då? Vad får de lära sig? Vad lär de sig sedan hemma den där timmen mellan middag och läggdags?

Nu är jag så trött på att föräldrar vilseleds med berått mod. Jag har nyligen haft en intensiv korrenspondens med redaktionen för Growingpeople.se som bygger alla sina antaganden om förskolan på Bengt-Erik Anderssons gamla undersökning - som de på sin sida kallar "vår" undersökning. De vägrar svara på varför de inte vill presentera även andra studier som den viktiga NICHD studien. De väljer också att inte ha länkar till alla de studier de påstår sig ha - vilket de förstås inte kan eftersom den enda studie som är gjord på dagisbarn i Sverige är just Bengt-Erik Anderssons studie.

Myterna som föräldrar serveras är inte längre någon barnlek - det är blodigt allvar och drabbar barnen hårt, inte bara genom att barnen till icke högutbildade drabbas genom att de får sämre betyg eller går ut utan fullständiga betyg i skolan - utan också för att barnen drabbas av psykisk ohälsa, vilket säkerligen kan bero på det stora barngrupperna och att det är så få personal.

De som blir lidande är barnen. Det är hög tid att sätta stopp för all vilseledande information och alla myter. Ge föräldrar saklig fakta och berätta att det saknas studier på hur små barn påverkas av tidig dagisstart i stora barngrupper. Men det finns många varningssignaler och den ständigt ökande psykiska ohälsan är en - de ständigt försämrade skolresultaten en annan. Och vill man titta på riktiga studier så går det utmärkt att titta på de som gjorts i Kanada, Storbritannien och USA och de går inte avfärda med att svensk förskola håller högre kvalitet - för det är också en myt och inte en sanning. Våra barngrupper är ofta väsentligt större och miljön.... den är allt annat än bra.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

P.S: Åren går och misstagen består ...

Läs också:

Många risker med långa dagar

Problem i förskolan slätas över

Professor i utvecklingspsykolog: Det saknas forskning om förskolans effekt

Several studies have now shown the danger of daycare

Finlands framgångsrecept heter - närvarande föräldrar

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont.

Invandring och skolresultat

SIA skolan

Fördomarnas fula tryne

Kunskapsutveckling i skolan får kritik

Svenska elever under genomsnittet i matematik

Varannan pojke får stödundervisning

Hemskolade barn klarar sig över snittet

Frågorna kring förskolan är känsliga men de måste ställas

Det saknas forskning om förskolans konsekvenser

Dagis kan skada ditt barn

Långa dagar i förskola = dåligt skolresultat?

Utred om tidig förskolestart ger psykisk ohälsa

Bortlämnad hela dagen
Gabor Maté, läkaren och medförfattaren till Gordon Neufelds bok "Hold on To Your Kids..." (Våga ta plats i ditt barns liv), har skrivit en artikel i den kanadensiska dagstidningen Ottawa Citizen. Där ifrågasätter han delstaten Ontarios satsning på heldagsförskola för 4-5 åringar - en ålder där förskola är accepterad av många.

Maté ifrågasätter om satsningen verkligen leder till lärande, eftersom modern pedagogisk kunskap pekar i en annan riktning: "Den vetenskapliga litteraturen är fulltständigt entydig angående tre livsviktiga fakta:
För det första, den mänskliga hjärnan utvecklas under de tidiga åren till stor del under inflytande av miljön.
För det andra, den enskilt viktigaste faktor som påverkar hur barnets hjärna, personlighet och inlärningsförmåga utvecklas är kvaliteten på det känslomässiga förhållandet barnet har till den som ansvarar för barnets fostran.
För det tredje, en nära känslomässig anknytning är oumbärlig för barnets välmående, inte bara under de första tidiga åren, utan även under ungdomstiden."

Maté menar att risken är stor att satsningen leder till "kompisanknytning" eller "jämnårigorientering" om inte förskolan kan garantera varje barn ett individuellt emotionellt stöd från en vuxen - vilket är svårt. Detta kan i sin tur leda till sämre lärande och risk för allehanda bokstavsdiagnoser. Slutligen kopplar han Sveriges höga andel barn på dagis med vår ökade psykiska ohälsa hos unga och menar att Sverige är ett avskräckande exempel.


6 kommentarer:

Lisa S sa...

Tack Madeleine för att du vågar ifrågasätta. Jag har också funderat på varför vi föräldrar nästa hjärntvättas med hur mycket barn LÄR sig på dagis, samtidigt som våra elevers skolresultat hela tiden försämras. Alla säger också att barnen lär sig att respektera andra i gruppen och att följa regler på dagis. Men då fattar jag inte varför disciplinproblemen i skolan blir allt värre....Jag har också haft mejlväxling med growingpeople om deras halvt lögnaktiga hantering av forskningsresultat. Men förgäves. De verkar inte vilja ens försöka vara objektiva och vetenskapliga. Så det behövs folk som du som törs ifrågasätta.

Madeleine Lidman sa...

Hej Lisa!

Tack :-)

Nej deras bemötande och nonchalans är skrämmande. Det sista jag hörde för några veckor sedan är att Ingela Lindberg skulle kontakta Bengt-Erik Andersson för att få svar på mina frågor varför de inte är mer objektiva eller presenterar fler undersökningar.

Jag mejlade då tillbaka och frågade om det är han som är ansvarig för innehållet på sidan efterom redaktionen själva inte kan ta ställning till mina frågor och besvara dem.

Sedan har det varit tyst och kommer så att förbli gissar jag. När de inte kan försvara sitt agerande och att de medvetet och med uppsåt sprider felaktig information - så tiger de bara.

Det är verkligen inte okej. Sidan är köpt för våra skattepengar och drivs med våra skattepengar - då ska den också vara objektiv och sakligt.

mamsi sa...

Ja vad de hittar på, jag har tre barn som visar motsatsen. Jag är en ensamstående mamma som lever på soc och bor i värsta gettot i Malmö, rosengård. Men med en tvååring som kan alla siffror, färger och har ett stort intresse för bokstäver, dagis har då inte lärt honom det. Nej ta ut forskningen i hemmen så kommer den riktiga sanningen visa sig.

Jag gillar att du tar tag i debatten, önskar att jag gjorde mig mer hörd, men kämpar på lokalnivå, vilken är en kamp, kommunen gillar inte konkurrens! Följer efter dig och dina debatter och inlägg det får mig till att vilja kämpa hårdare, mer. För våra barns skull, för framtiden!

Madeleine Lidman sa...

Hej Mamsi!

Barn lär sig saker i socialt sampsel med en vuxen. Vardagspedagogiken är inte att förakta. Den är bra och det är på plats - där och just då när barnen visar intresse för något - som det är lätt att ta upp tråden och lära dem saker.

Det jag önskar är att vi tar tillbaka vissa bitar som staten aldrig kan ersätta, som att föräldrar stöttar varandra och att vi nätverkar och hjälps åt kring våra barn.

Dallerberg sa...

Ska man alltså behöva säga upp sig och leva på soc som ensamstående för att ens barn ska må bra?

Madeleine Lidman sa...

Alla barn är olika och det finns inte en lösning som passar alla.

För de barn som måste gå i förskola när föräldrarna arbetar ska verksamheten självklart hålla en hög kvalitet, så att pedagogerna kan bli trygga anknytningspersoner under dagen, i stället för föräldrarna.

Det är därför Hemmaföräldrars nätverk arbetar för att förskolebarn ska få ett skydd i en arbetsmiljölag OCH en Lex Sarah lag där personalen är skyldig att anmäla brister.