söndag, juli 18, 2010

Miljöpartiets kamp mot valfriheten

Helene Sigfridsson (mp) fortsätter sitt benhårda kampanj mot vårdnadsbidraget, valfriheten och föräldrar som vill ge sina barn tid. Återigen på Newsmill men publicerad i DN (förstås). En undersökning nyligen visade också att Mona Sahlin (s) är den som är mest publicerad på DN:s debattsida. Journlisterna är den första statsmakten och de står till vänster.

Personligen tror jag att det är mycket bättre att se politiken som en samling ramar och verktyg som ger människor chansen att sy ihop sina egna lösningar så att de får ett bra och välfungerande liv. Valfrihet och olika alternativ är bra eftersom alla är olika. Jag förstår inte de rödgrönas motstånd mot valfrihet. Helene Sigfridsson (mp) tycker att de ensamstående missgynnas av vårdnadsbidraget, för alla har har inte råd att välja det.

Nej men de kanske har råd att gå ned i tid genom vårdnadsbidraget och genom barnomsorgspengen kan de kanske ge en anhörig möjlighet att ansvara för vården och omsorgen om barnen.

Även om Helene fördrar dagis till sina barn och en skola där föräldrar inte behöver vara delaktiga i barnens vardag eller aktiviteter, så ska man inte förbjuda föräldrar att välja dagmamma eller vårdnadsbidrag eller förbjuda de föräldrar som vill och kan att vara med i skolan (som jag skrivit om här tidigare).

Madeleine Lidman


2 kommentarer:

Helene sa...

Och som vanligt talar jag aldrig om förbud utan om att andra föräldrar än bara dem med pengar och tid ska ha möjligheter att vara goda föräldrar. Då handlar det om att hitta en miniminivå med bra lösningar som ger alla möjlighet till valfrihet på riktigt.

En bra sådan lösning tycker jag att miljöpartiets barntidsförslag är.

Madeleine Lidman sa...

Om pengar är ett måste för att vara en god förälder så har hemmaföräldrarna stora problem...... dagens system gör nämligen att hemmafamiljen ofta tvingas betala mer i skatt än familjen med två inkomster pga särbeskattningen - så pengar har de knappast gott om pga det diskriminerande system vi har i det här landet, som med ekonomiska styrmedel försöker tvinga föräldrar att välja standardslösningen = två heltidsarbetande föräldrar och barnet på dagis från ett års ålder.

Hemmaföräldrarna väljer ofta att downshifta för att en förälder, eller båda (om de väljer att arbeta deltid båda två) ska kunna stanna hemma längre, så barnen dränks inte i pengar men familjen tvingas betala mycket i skatt för att vara med och bidra till de höga dagissubventionerna.

Det här är några av de orättvisor som drabbar hemmafamiljerna som miljöpartiet talar tyst om - eller snarare inte alls.

Vi har ett system i dag som behöver utvecklas och alliansen är på rätt väg med att försöka utveckla valfriheten ännu mer. Mycket återstår dock för att se till att hemmafamiljerna inte drabbas så orättvist och straffskattas så högt för sitt val.

Kan vi dessutom få stopp på diskrimineringen av hemmaföräldrarna och se till att uppvärdera det arbete de utför och det bidrag det tillför till BNP (även om de arbetar oavlönat så bidrar de faktiskt) - så börjar det likna rättvisa och respekt för att alla människor är olika och gör olika val här i livet.

Här finns det fortfarande mycket att arbeta på och de rödgröna har hittills inte visat något intresse av att sätta sig in i de orättvisor som drabbar hemmaföräldrarna - inte heller försöker de göra något åt problemen. Lösningen heter istället social ingenjörskonst där hemmaföräldrarna ska styras upp och leva på det sätt som de rödgröna anser är rätt.