onsdag, april 24, 2013

SVT har aldrig varit och kommer aldrig att bli oberoende

Foto: Maria Georgieva (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
SVT får kritik för att inte vara oberorende. Svårt att säga hur relevant det är i just det här fallet, då jag inte är expert på utrikespolitik. Men eftersom vi drabbats av liknande dåd i Sverige, där människor som flyttat hit kommit att hata det samhälle och de människor de lever bland, så mycket att de vill spränga en bomb och döda oskyldiga - så kan jag förstå att SVT vill rapportera om Boston. Likheterna är stora och det är svårt att förstå och obehagligt. Det är som att bjuda över grannen på fika, låta honom/henne sova på soffan ibland när han/hon har det kärvt ekonomiskt - och en natt så tar personen ifråga fram en kniv och mördar dig, bara för att du tillhör "de andra". Vilka andra? Det är klart att det här skrämmer och att människor vill få veta mer om det som ligger så nära. Det är så lätt att ta till hat och att döda, (se bara allt näthat och all nätmobbning), men att sätta sig ner och fundera över vad som är fel, hitta konstruktiv kritik och försöka göra bättre ... tillsammans ... kräver så oerhört mycket mer. Men är förstås så mycket mer konstruktivt.

Tyvärr stämmer det att SVT inte är oberoende. Fråga vilken hemmaförälder som helst hur mediarapporteringen sett ut det senaste decenniet. Får hemmaföräldrarna komma till tals om de inte "springer gatan fram och skriker att de är HEMMAFRUAR?" - Nej, knappast. Att det finns en ny hemmaföräldertrend är knappast en nyhet som du kommer att få se på SVT. De nämnde aldrig med ett ord det Föräldrauppror som föregick införandet av vårdnadsbidraget, där ca 40 000 namnunderskrifter totalt samlades in för mer valfrihet - för balans mellan familj och arbete.

En negativ sidoeffekt av den ensidiga och styrande familjepolitiken - där endast standardlösningen med två heltidsarbetande och barnet på dagis från ett års ålder subventioneras med stora belopp - samtidigt som maxtaxan infördes och förskolan uppdrag utökades till att även omfatta barn till föräldralediga - är att förskolan drabbades av svårigheter att klara sitt uppdrag. Krisen blev ett faktum och genast började kraven på skattehöjningar och än mer pengar till förskolan att ljuda över hela landet.

Sambandet mellan maxtaxan, rätten för föräldralediga att ha barnen i förskolan när de är föräldralediga - och i synnerhet mer än de lagstadgade 15 timmarna samt förskolans ständigt utökade uppdrag, där föräldrar förväntar sig frukost, mellanmål och lunch, även till barn till föräldralediga eller frukost till barn utan särskilda skäl (bara bekvämlighetsskäl) - har över huvud taget inte diskuterats i SVT.

Lite lamt gjorde de en analys av krisen i förskolan, men trots att de fick mängder av fakta från engagerade föräldrar och föräldraorganisationer, så valde de att ligga lågt med en mer omfattande och objektiv analys av läget. Det i sin tur har öppnat för ännu fler utspel från flera av de politiska partierna - som nu pratar om allmän (gratis) förskola i ännu lägre åldrar - för att det slutligen ska landa i en helt avgiftsfri förskola. Och så småningom då även en obligatorisk förskola från tre år. Problemen med det här är uppenbara för de som vill se saker och ting ur ett barnhälsoperspektiv, snarare än ett ideologiskt perspektiv - där makarna Myrdals gamla socialdemokratiska vision från början av 1900-talet, snart är helt genomförd.

Därför är det inte heller så konstigt att (S)VT inte ens kunde klara av att vara oberoende eller objektiva när de skulle rapportera om socialdemokraternas förslag om allmän förskola för tvååringar, till våra minsta medborgare i Lilla Aktuellt. Det beroende och subjektiva inslaget anmäldes ... och fick kritik.

Så, nej tyvärr ... SVT är inte, har aldrig varit och kommer med största sannolikhet aldrig att bli vare sig oberoende eller objektiva. Och journalisterna kommer alltid att vara den första statsmakten. Tyvärr är och förblir barnen de stora förlorarna i det här.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

p.s


Jaha, då är det bara att krypa till korset och berätta att SVT äntligen uppmärksammat hemmaföräldrarna på ett bra sätt. Ber om ursäkt SVT att jag varit så hård. Fortsätter det så här, så finns det hopp om livet ;)
http://www.svt.se/nyheter/sverige/hon-grundade-natverk-for-hemmaforaldrar

Läs också

 Den svenska journalistkåren

"Oberoende" Sveriges radio spär på myter

Föräldralediga bör inte få ha små barn i förskolan
Inga kommentarer: