onsdag, september 03, 2014

Lärarförbundets skolranking premierar kommuner med en barnomsorgsmodell

Skärmdump från nätet. På bilden Eva-Lis Sirén och Ibrahim Baylan, S, skolpolitisk talesperson
Nu släpper Lärarförbundet sin skolranking som kommer varje år. Fortfarande har de som ett mått att kommuner som har färre barn i förskola får sämre ranking.

VAD har andel barn i förskola med bedömningen av skolan att göra?

Kommuner som inte ensidigt erbjuder en enda barnomsorgsmodell utan har större valfrihet för föräldrar att välja även familjedaghem, flerfamiljssystem eller hemmaomsorg rankas lägre, trots att barnets behov tillgodoses bättre mer fler alternativ eftersom barn är olika.

Frågar man Lärarförbundet varför de gör så här, så svarar de med sin gamla vanliga myt: "dagisbarn blir duktigare i skolan" men det är just bara en myt och det finns ingenting som styrker den tesen, eftersom forskning på vilken effekt förskolan har på barn i Sverige saknas. Det har inte gjorts någon forskning i Sverige under de senaste 30 åren och den forskning som finns sedan tidigare gjordes innan Läroplanen infördes, innan pedagogerna var lika välutbildade som de är i dag och innan barnen gick lika långa dagar som de gör i dag. Det enda vi vet är att i samma takt som allt fler barn börjat i förskola - så har också skolresultaten sjunkit. I Finland däremot där en majoritet av alla barn är hemma längre och börjar först i förskoleklass (sexårs) så har eleverna bäst skolkunskaper av alla i OECD Pisa-mätningarna (OECD Pisa har mätt elevers kunskaper sedan år 2000. Mätningarna görs vart tredje år och vid varje mätning halkar Sverige ner några snäpp).

Nu är i och för sig svenska elevers sämre skolkunskaper inte något nytt, larmrapporterna började droppa in redan under 1970-talet när socialdemokraterna genomförde en rad förändringar i skolan och   i lärarutbildningen - förändringar som sakta men säkert påbörjade den utförsbacke vi ser i dag. Något som toppades av att S såg till att skolan kommunaliserades, vilket gjorde att skillnaderna mellan skolorna i de olika kommunerna blev stora.

Lärarförbundets skolranking är ytterligare ett exempel på hur man använder statistik felaktigt och för ideologiska syften för att försöka styra människors val. Det är inte seriöst och skapar dessutom en press på politiker att få in flera barn i förskola, eftersom det ger en bättre skolranking.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Många risker med långa dagar i förskola

Bästa skolkommun - hela rankinglistan

Rankingen "Bästa skolkommun" - en partsinlaga

Sämst skolresultat i s-styrda kommuner

Vill du ha valfrihet och många olika barnomsorgsalternativ?
Skriv då på namninsamlingen för valfrihet

Nya Föräldraupproret

Alla vi som säger NEJ till obligatorisk förskola

Inga kommentarer: