fredag, september 11, 2009

(S) lyssnar inte på sina väljare

Erika Ullberg (s) är upprörd över den valfrihet som Sveriges föräldrar fått genom vårdnadsbidraget. Hon undrar "varför samhället ska ge kontantbidrag för att förstärka månadsekonomin för föräldrar som väljer att inte förvärvsarbeta?"

Hemmaförälder är ett barnomsorgsalternativ - det ska väl subventioneras som övriga alternativ och även om hemmaförälderarbetet inte är ett förvärvsarbete, så är det ett arbete som värderats till 380 000 kronor om året i en brittisk undersökning. Subventionerar vi förskola och dagmamma för de som inte förvärvsarbetar, så ska vi väl subventionera hemmaalternativet också - för de som arbetar med vården och omsorgen om de egna barnen.

Erika Ullberg glömmer också att familjepolitiken var en av förra valets fem viktigaste frågor. Alliansen gick till val på att förändra familjepolitiken - och de vann.

Nu kan vi se en liten ökning av föräldrar som väljer att stanna hemma längre. Det är fortfarande svårt för många att välja hemmaalternativet, eftersom vårdnadsbidraget är ganska lågt satt (och inte finns i alla kommuner). Ska man stanna hemma längre krävs en rejäl översyn av ekonomin och det kan vara tufft då många hemmafamiljer dessutom betalar mer i skatt på grund av särbeskattningen. Hemmavalet straffas alltså dubbelt, med hög skatt och låga subventioner.

Erika Ullberg säger att det finns forskning som visar att fler kvinnor än män väljer att bli hemmaföräldrar. Ja, kvinnor gör ett fritt val precis som de gör ett fritt val när de väljer att arbeta som dagmammor eller i förskolan, för där återfinns också en kvinnlig majoritet. Många föräldrar anser att "det livslånga lärandet" börjar i familjen och att en skolförberedande verksamhet kan vänta till barnet blir äldre. Vem ska bestämma vad som är bäst för det egna barnet? Politikerna eller föräldrarna?

Jag tror att det är ganska självklart för de allra flesta att det är föräldrarna som är experter på sina egna barn, så varför denna rädsla för valfrihet hos socialdemokraterna ?

Sedan undrar jag vilka "vi är många som vill jobba heltid" är - ett annat påstående från Erika Ullberg? Enligt flera undersökningar kämpar småbarnsföräldrarna tappert med livspusslet och de vill gå ned i tid, för att hitta en balans mellan arbete och familj.

Här ser vi som vanligt hur långt ifrån gräsrötterna socialdemokraterna befinner sig. När gick de senast ut och pratade med det vanliga folket och lyssnade på hur de önskar leva sina liv?

Socialdemokraterna vill strypa valfriheten för småbarnsföräldrar genom att ta bort vårdnadsbidraget och stoppa rätten till deltidsarbete. Istället ska alla välja heltidsförskola till sina barn, från 1 års ålder och samtidigt ska förskolebarnen inte omfattas av en arbetsmiljölag eller en Lex Sarah lag (där personalen är skyldig att anmäla brister) – något som socialdemokraterna avvisade i maj 2006.

Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna är så tydliga med sin familjepolitik, det underlättar för alla föräldrar vilket parti de inte ska rösta på, nu när nästa val närmar sig.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Fram för fler deltidsförskolor

Var är valfriheten inom borgerlig familjepolitik

Vi Föräldrar slirar med fakta

Staten fostrar barnen bäst

Låt gräsrötterna bestämma själva

Förskolebarn saknar skydd

2 kommentarer:

Anna sa...

Tycker det är bra att det finns vårdnadsbidrag men det är ju fortfarande bara vissa som kan välja det. Jag som ensamstående skulle ju inte kunna leva på det.

Madeleine Lidman sa...

Vad härligt att du ändå delar tanken med att många alternativ är bra :)