onsdag, september 02, 2009

Vi Föräldrar slirar med fakta

Vi Föräldrar är ett föräldramagasin som borde servera objektiva fakta. Men tyvärr de slirar en hel del med sanningen. Tidigare gick de i före detta förskoleministerns Lena Hallengrens koppel och nu Sven Brembergs (Folkhälsoinstitutet).

Redan då inför valet 2006 så reagerade jag på att Vi Föräldrar så ensidigt - i en artikel - lät Lena Hallengren få uttala sig och att artikeln så entydigt publicerade en strålande positiv bild av förskolan, trots att många problem redan då tornat upp sig. Den gången hade de gjort en internetbaserad undersökning - helt ovetenskapligt - där föräldrapanelen fått fylla i frågor (icke representativt urval) och sedan publicerade de det hela som en "sanning" och vävde in slutsatserna i en intervju med dåvarande förskoleministern Lena Hallengren.

Då artikeln skapade fler frågor än svar så skickade jag några uppföljande frågor till Lena Hallengren. (Nu är jag en vanlig mamma men jag tycker nog att det ligger inom journalistikens område att ifrågasätta väldigt mycket mer än vad Vi Föräldrar gör när det handlar om förskolan).

Svaret från Lena Hallengren blev;

"Hej!
Lena Hallengren hade gärna svarat på dina frågor om de hade varit formulerade på ett seriöst och professionellt sätt. Nu är de i vissa fall helt felaktiga och i andra fall insinuanta och Lena Hallengren gör därför bedömningen att hon inte har möjlighet att medverka."


Av svaret från Lena Hallengren att döma kan man se att det här handlade om en person som var van vid att bli struken medhårs. Men det gynnar knappast varken barn eller föräldrar att en tidning (som utger sig för att vara en objektiv föräldratidning) inte presenterar fakta, utan bara ser till att föra ut det budskap som politiker eller andra vill ha ut till folket.

Nu är det snart val igen och vad händer?

Jo, nu plockar Vi Föräldrar fram ensamutredaren Sven Brembergs utredning från i somras, där han utifrån ett material dragit sina egna slutsater kring förskolan. Då talar vi om samma man som påstår att 12-åriga flickor skär sig armarna för att de är oroliga för om de ska få ett jobb eller inte. Det är hans slutsatser kring varför den psykiska ohälsan hos små barn ökar - de är oroliga över situationen på arbetsmarknaden.

Glatt för Vi Föräldrar ut budskapet:
"Förskolan är bra för små och stora barn. Nu bekräftar forskningen vad många småbarnsföräldrar har vetat länge. Förskolan är bra för de minsta barnens utveckling."

Vilken forskning? Vilka bevis?

Det vi vet är den psykiska ohälsan hos små barn bara ökar och redan 2007 kom Barnombudsmannen i sin årsrapport med några varningsord;

"Rapporten visar att den psykiska ohälsan ökar. Drygt 30 procent av alla spädbarn i dag knyter inte an till sina föräldrar under det första levnadsåret och allt fler föräldrar söker hjälp för att de har problem att relatera till sina barn.
- Det allra viktigaste och grundläggande för ett barns välfärd och psykiska hälsa är relationen till föräldern/föräldrarna, säger BO Lena Nyberg.

I samspelet mellan barnet och dess förälder/vårdare skapas den trygga bas av anknytning som är livsviktig för varje barn. Anknytningen är en grundläggande förutsättning för en harmonisk utveckling under resten av livet.

Undersökningar visar att anknytningsproblem hos föräldern ofta har grund i de egna upplevelserna av anknytning, vilket visar att det kan finnas ett mönster med bristfällig anknytning över generationsgränserna.

En annan orsak till psykisk ohälsa hos små barn är stress, vilket kan ha flera orsaker;

-tidig start i förskolan
-stora barngrupper
-låg personaltäthet
-långa dagar i förskolan
-buller

Utvecklingen inom förskolan är inte alltid gynnsam 83 procent av alla 1-5 åringar går i förskola eller hos dagmamma. Genom statistik och Skolverkets uppföljningar, men även genom rapporteringar från olika yrkesgrupper, framgår det att utvecklingen inom förskolan inte alltid är gynnsam. Barngrupperna har ökat under flera år och ligger kvar på en hög nivå, personaltätheten har minskat, även i småbarnsgrupperna. Det är också en stor personalomsättning."

Det är en undersökning som Vi Föräldrar "glömt" att publicera. Icke desto mindre är det information som föräldrar verkligen skulle behöva få ta del av.

Jag är mamma och mitt hjärta brinner för de små barnen. Någon måste stå på deras sida och våga se problemen med familjepolitiken. Det kommer alltid att finnas föräldrar som tacksamt tar emot artiklar av den här typen som Vi Föräldrar regelbundet publicerar. Då kan de snabbt dyka ner i sin "skyttegrav" och skrika;

"Ha, ha, det var väl det vi visste alla ni som kräver att få vara hemma med era 1-åringar - våra barn blir mycket duktigare än era". Och så räknar de upp hur försigkomna deras 1-åringar är jämfört med hemmabarnen.

Åh, hjälp! Vem känner inte som hemmamamma för att dyka ner i sin skyttegrav då och svara med samma mynt. Och sen är vi tillbaka på ruta ett och politikerna och valfrihetsmotståndarna är supernöjda. För de har de oss där vi ska vara - fullt sysselsatta med att attackera varandras val istället för att vi tillsammans kämpar för att åtgärda problemen inom förskolan - istället för att tillsammans arbeta för att det ska finnas många barnomsorgsalternativ att välja mellan.

Och sist men inte minst de försöker få oss att glömma att förskolebarn och fritidsbarn inte omfattas av en arbetsmiljölag eller en Lex Sarah lag (där personalen är skyldig att anmäla brister).

Varför avvisade socialdemokraterna det skyddet för dagisbarn och fritidsbarn - när nu förskolan är en så enastående plats för små barn att växa upp på? Och varför har Göran Hägglund fortfarande inte startat en utredning som tittar på om det finns ett samband mellan den ökande psykiska ohälsan hos barn och tidig dagisstart, i stora grupper med lite personal långa dagar?

Det ligger en hund begraven här men jag är övertygad om att de allra flesta föräldrar har tillräckligt mycket bakom pannbenet för att se det.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Bejaka föräldrars oroliga magkänsla

Modigt Dilba att du vågar säga ifrån

Folkhemmet det dolda "chippet" som styr våra tankar

Familjerna kan avgöra vilket block som vinner valet

Per Kågeson: Sverige borde följa FN:s Barnkonvention

Artiklar om psykisk ohälsa

Hemmaföräldrar svarar Mona Sahlin

1 kommentar:

Fredrik sa...

Blogginlägget är riktigt. Förskola inte inte idealiskt för alla småbarn, om ens något. Detta finns det klara belägg för i stora internationella studier.
Folkhälsoinstitutet verkar uppfatta som sin uppgift att mörka förskolans problem - man lyfter fram den relativt ointressanta kognitiva utvecklingen och döljer den mycket mer betydelsefulla psykosociala utvecklingen. Sedan låter man media tolka detta som att förskola är bra för alla.
Den stora amerikanska studie på över 1000 barn, NICHD, som klart påvisade måttliga beteendeproblem som ökade proportionellt med vistelsetiden på förskola oavsett kvaliteten på förskolan mörkar FHI genom att påstå att svensk barnomsorg är mycket bättre. Men det är den inte. De bästa förskolorna i amerikanska studien var bättre än det svenska genomsnittet och snittet i studien jämförbart med Sverige eftersom de sämsta amerikanska förskolorna vägrade låta sig studeras.
En av forskarna bakom studien, professor Jay Belsky, gästade Sverige i våras på ett seminarium. Han sa att om Sverige vill veta sanningen om sin förskola måste vi göra egen forskning. Men tills dess kan inte den amerikanska studien avfärdas. Belsky var inte alls imponerad av svenska förskolegrupper med upp till 17 småbarn och tre vuxna. De bästa förskolorna i den amerikanska studien hade barngrupper med högst 8 barn och minst två personal i åldrarna upp till 2.5 år. Hur många svenska förskolor matchar det idag?