måndag, mars 14, 2016

Skolverket kan inte förklara svenska elevers ras i Pisa-undersökningen

Foto: Madeleine Lidman
Ett tag var jag rädd att det skulle blir en ny "oneliner" (en enkel rad att plantera i människors medvetande för att snärtigt förklara ett fenomen) att skylla de ständigt sjunkande skolresultaten på invandrarna. För har man läst på lite så kan man se att svenska elevers skolresultat sjunkit i varje mätning sedan man började mäta i OECD Pisa-undersökningen år 2000. Och det sedan man justerat för socioekonomisk bakgrund och invandrarbakgrund. Så varför rasar då hela tiden svenska barns skolkunskaper utan att någon agerar?

Länge har ju en helt felaktig oneliner matats ut och satt sig benhårt fast hos människor: "Dagisbarn blir duktigare i skolan". Nu är det ingen rocket science att snabbt konstatera att det blir svårt att bevisa med tanke på att samtidigt som allt fler barn gått i förskola, från allt tidigare ålder och allt längre dagar - så har skolresultaten sjunkit.

En annan negativ utveckling under samma period är att barnen tillbringar alltmer tid i skolmiljö. Fritidshemmen som tidigare ofta låg utanför skolan och där barnen fick koppla av efter skoldagen, spela spel, leka, pyssla - har nu integrerats i skolmiljön och barnen har ofta fritids i klassrummet. Samtidigt ska fritidslärarna börja dokumentera barnen och i smyg har det gamla projektet SIA-skolan införts. Barnen har skola från att de kommer klockan sju-åtta på morgonen, tills de går hem klockan 17-18.

När har någonsin mer av något som fungerar dåligt gett ett bättre resultat? Mer och mer förskola, mer och mer skola - och bara sämre skolresultat. Ett stort problem här att enkla oneliners från politiskt håll för att "makten" vill få människor att bete sig som de önskar - har blivit sanningar, dock helt utan att någon egentligen tittat på vad mer förskola och mer skola leder till. Det finns till exempel ingen forskning under de senaste 30 åren på vilken effekt svensk förskola har på barn. Vi vet inte hur förskolan påverkar barns välmående och vi vet inte hur förskolan påverkar deras skolkunskaper. Vi vet inte heller hur det påverkar barnen att vara i samma skolmiljö tio timmar eller mer om dagen. Vi kan egentligen bara titta på hur barn mår och vad skolresultaten i Pisa visar. Och där ser vi att den psykiska ohälsan hos barn bara ökar och att skolresultaten sjunker. Vilket kan indikera ett samband.

Om vi i stället vänder på steken och tittar på vad barn behöver för att utvecklas optimalt och må bra - för det finns det faktiskt forskning kring - och så jämför vi med vad en majoritet av Sveriges barn får, så ser vi att det finns många brister - framförallt när det gäller de yngsta små barnens behov av god anknytning, närhet, kärlek, god omsorg och socialt samspel med en vuxen. Och vad de äldre barnen behöver i form av rörelse, vila, lugn, trygghet och en möjlighet till återhämtning - då ser vi bristerna i vad barnen erbjuds i förskola, skola och fritids.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det här får fortsätta. Vi vet vad barn behöver - då är det väl dags att se till att de får det också!

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

”Vi kan konstatera att på det stora hela så är resultatutvecklingen lika negativ för elever med och utan utländsk bakgrund", skriver Skolverket.”

Forskning om förskolan effekt saknas

Ni gör barnen en otjänst

Svenska föräldrar är grundlurade

Lärare i förskolan och på fritids kan bli utan lönelyft

Hög tid för en ny familjepolitik

Inga kommentarer: