torsdag, juli 06, 2006

Familjepolitiken en valvinnare

Enligt en undersökning som Synove Temo gjort blir familjepolitiken en av frågorna som avgör valet. Den hamnar bland de fem viktigaste frågorna. Tillsammans med andra problemområden som sjukvården, arbetslösheten/sysselsättningen, utbildning/skola, äldreomsorgen/pensionärer hamnar alltså familjepolitiken/barnomsorgen.

Helt i linje med vad vi på Hemmaföräldrar känt och vad Föräldraupproret visat!

Regeringen har totalt missat att människor är missnöjda med familjepolitiken - eller snarare de har valt att inte lyssna eftersom "de vet bäst vad människor behöver". Och eftersom vi i Sverige "har världens bästa förskola" och "världens bästa föräldraförsäkring" - då behöver man ju inte lyssna på att gräsrötterna vill ha rättvis barnomsorg och många olika barnomsorgsalternativ där också hemmaförälder ska ingå. De har också missat att deras egna väljare är missnöjda med familjepolitiken. 76 procent av LO kvinnorna vill faktiskt ha någon form av ersättning för omsorg om egna barn upp till fyra års ålder. (Mot 64 procent av övriga befolkningen enligt sifo).
Hemmaföräldrar är ute och träffar gräsrötterna, vi vet vad människor önskar och har sett den här trenden länge. Vi är megafonen som skriker ut den lilla människans önskan.

Även inom de egna politiker leden börjar det anas att vissa politiker börjar förstå vilken pressad situation småbarnsföräldrar lever under. På DN Debatt den 26 juni skriver två (s) politiker följande:

"För oss handlar inte debatten om hushållsnära tjänster i första hand om städning. Det rör ett brett urval av tjänster i hemmet som också skulle underlätta för till exempel småbarnsföräldrar. Det är en grupp som lider av konstant brist på tid."

"Det är många som försöker kombinera yrkesarbete med att vara småbarnsförälder. Det är ingen enkel uppgift. Det är många som inte orkar och hinner med att vara såväl förälder, kompetent yrkesperson, initierad samhällsmedborgare och samtidigt ta ett hundraprocentigt ansvar över sitt hem med städning, disk, tvätt med mera".

"Konjunkturinstitutet bedömer i en utredning att ett hushållsavdrag skulle skapa 10.000 nya jobb. Siffran baseras på den finska modellen som tillåter avdrag för städning, reparationer, trädgårdsarbete och hemtjänst upp till cirka 20.000 kronor".

Modigt av dessa två (s) politiker att gå ut och säga detta. Speciellt som det gör varken till eller ifrån. Betongmakten avvisar alla krav som innebär att människor ska få valfrihet att fatta egna beslut. En röst på socialdemokraterna betyder en fortsatt pressad situation för föräldrar och barn med fortsatt brist på valfrihet och hänsyn till att människor är olika.

Tyvärr kan nog dessa två politiker se framtida utnämningar och toppjobb inom olika statliga institutioner gå upp i rök. Men helt meningslöst är deras inlägg ändå inte, deras lilla uppror visar återigen att betongmakten inte bara är i otakt med sina väljare utan också med sina egna medlemmar och det visar att alla (s) väljare som vill ha en annan familjepolitik måste välja att taktikrösta på ett parti som tar familjepolitiken på allvar.

Media legat väldigt lågt med att rapportera om det missnöje som finns med familjepolitiken. Ta bara det faktum att Svenska Dagbladet var den enda av de stora dagstidningarna som publicerade den sifoundersökning som visade att 64 procent vill vara hemma med någon form av ersättning tills barnet är fyra år.

Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet har fortfarande inte med ett ord nämnt denna undersökning!

Trots detta har alltså familjepolitiken seglat upp som en av de fem viktigaste frågorna. Det visar återigen hur stark frågan är ute bland gräsrötterna och vilken grov miss de tidningar och tv nyheter begått som underlåtit att berätta om Föräldraupproret. Det visar att det i längden är det lönlöst att försöka styra uppifrån vad människor ska tycka och vilka livsval de ska göra. För rapporterar inte tidningar och tv i frågan så söker människor informationen ute på nätet.

Madeleine Lidman från Almedalen 2006

Inga kommentarer: