söndag, juli 09, 2006

Regeringen sviker förskolebarnen

Många företrädare, med Barnombudsmannen i spetsen, tycker att förskolebarn och fritidsbarn ska omfattas av arbetsmiljölagen. Det tycker inte S-regeringen som avslog det hela den 4 maj.

Flera instanser har under utredningsarbetets gång fått lämna sina synpunkter - dock inte de som borde ha det största inflytandet över barnens vardag - föräldrarna. På Svenska Dagbladet Brännpunkt fick jag den 27 juni följande debattartikel publicerad i ämnet:

Förskolebarn saknar skydd

Lena Hallengren var inte sen med att anklaga mig för att sprida skräckpropaganda.

Då sprider regeringen själv skräckpropaganda, för det mesta i artikeln är hämtat från deras eget utredningsmaterial........

Jag berättar bara i artikeln varför flera tunga instanser anser att förskolebarnen ska ha ett utökat skydd eftersom de inte heller har skydd i form av en lex sarah lag.

En annan allvarlig larmsignal som jag hittade i regeringens utredningsmaterial är den att de "icke-lindriga" skadorna på dagis (som frakturer och hjärnskakningar) fördubblats sedan 80-talet enligt en studie gjord vid Norrlands universitetsjukhus.

Fördubblats!

Och som en tänkbar orsak anges färre personal och större barngrupper.

Det tyckte Hallengren inte heller var särskilt upprörande för "de flesta olycksfallen sker i hemmet". Ja men har de fördubblats i hemmen sedan 80-talet för då finns det all anledning att titta på det också? Näe, inte särskilt troligt. Attityden talar sitt tydliga språk. Var finns empatin för alla de barn som skadar sig? Om det skett en fördubbling av mer allvarliga skador så måste naturligtvis något göras NU.

Den 4 juli svarade jag på Hallengrens replik:

Låt föräldrarna säga sin mening

Enligt ett svar från förskoleminister Lena Hallengren (30/6) på min debattartikel om förskolan är det ”bara” BO som stödjer att förskolebarnen ska omfattas av arbetsmiljölagen. Men för den som läst regeringens utredningsmaterial
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/63279) framgår det tydligt att även Barndelegationen, Skolverket, Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen stödjer att förskolebarnen ska omfattas av arbetsmiljölagen.

Istället för att prata om skräckpropaganda när det handlar om fakta (till största delen hämtad från regeringens eget utredningsmaterial) så borde Lena Hallengren ta larmsignalerna om situationen i förskolan på allvar. Och varför har inte föräldrarna fått säga sitt i utredningen? När kommer en utredning som visar om det finns ett samband mellan den ökande psykiska och fysiska ohälsan hos barn och tidig dagisstart med stora barngrupper och lite personal?

Hallengren säger sig vara villig att debattera om varför förskola är bättre än vårdnadsbidrag. Om Hallengren lyssnat på vad svenska folket vill, så hade hon också känt till att 64 procent är för någon form av ersättning för omsorg av eget barn till dess barnet är fyra år.

Det handlar inte om antingen eller – det handlar om att respektera att människor vill ha fler barnomsorgsalternativ. Och sist men inte minst det handlar om att erbjuda en familjepolitik som bygger på fakta – inte på myter.

MADELEINE LIDMAN
Hemmaföräldrars nätverk
en del av Föräldraupproret

Inga kommentarer: