torsdag, juli 06, 2006

Hallengren vägrar se problemen med ensidig svensk familjepolitik

Den 5 juli hade Lärarförbundet bjudit in till seminarium/debatt med tema förskolan. Uppställningen var Lena Hallengren mot moderaten Pålsson och kristdemokraten Stefan Attefall. Erik Blix var moderator och med sina ledande, pinsamt ställningstagande frågor försökte han pressa alliansens parter och framhäva Hallengrens barnomsorgspolitik som "den bästa".

Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet (som organiserar över 200.000 lärare från hela utbildningsväsendet) talade både inledningsvis och avslutningsvis om "alla barns rätt till förskola - de ska inte behöva nöja sig med dagmamma". Nöja sig med dagmamma, snacka om att göra ner en hel yrkeskår i en mening. (Jag hoppas att alla dagmammor som planerar att vara kvar i sitt yrke tänker noga på vilket parti de ger sin röst i höstens val). Den kommentaren gick helt i linje med det vi på Hemmaföräldrars märkt:

att S-regeringen vill att familjedaghemmen ska försvinna - de erbjuder ju inte "en tillräckligt pedagogisk verksamhet". Inte heller ett ord sas om att det finns ett stort önskemål hos föräldrar att faktiskt göra ett annat val än förskolan (av en mängd skäl som kan vara att barnet är infektionskänsligt eller helt enkelt inte moget att börja i förskolan). Eva-Lis var inte heller sen att berätta "att föräldrar uppskattar förskolan och enligt en sifoundersökning har förskolan de mest nöjda brukarna, jämfört med andra offentliga verksamheter".

Jämfört med.

Det nämns liksom i förbigående att det handlar om jämfört med. Tänk 89 procent är nöjda med förskolan är en myt som ofta omnämns i olika sammanhang - men sanningen är att det handlar om jämfört med.

Sedan kom den gamla skåpmaten (som till stor del bygger på Bengt-Erik Anderssons gamla och av de flesta avfärdade undersökning från 80-talet på 119 barn, varav hälften gick hos dagmamma) om att "barn som gått i förskola blir sådana ess per automatik i skolan, speciellt om de börjat på dagis före ett års ålder".

Hallengren, Preisz och Blix sa också att barn är som mest läraktiga upp till tre års ålder. "De bara suger i sig information" och därför är det viktigt att alla barn i Sverige får tillgång till förskolan så tidigt som möjligt.

Den psykiska och fysiska ohälsan hos Sveriges barn bara ökar och det finns inte någon undersökning gjord (efter mer än 30 år med samma familjepolitik) som undersöker om det kan ha ett samband med stora barngrupper och lite personal. Det var något som Hallengren och Preisz helt utelämnade när de drog upp riktlinjerna för framtidens förskola. Fast vad är hälsa? Preisz vet ju bestämt att barn som börjat tidigt i förskola är bättre i matematik.

Preisz "glömde" också att kommentera det faktum att Sverige halkar ned på listan för varje år i den undersökning av skolresultaten som OECD gör och presenterar i sin Pisa rapport. Men som Attefall påpekade - Finland som inte alls har samma familjepolitik, de har faktiskt vårdnadsbidrag, de ligger i topp i Pisa rapporten - år efter år.

Och hur ser då framtidens förskola ut. Jo, som Hallengren påpekade så var maxtaxan bara första steget mot en allmän avgiftsfri förskola som blir nästa sak att införa. Hallengren tycker inte att föräldrar ska behöva betala något för barnens vistelse i förskolan, "för avgiftsfri förskola ska vara en del av den generella välfärden". (Ett förslag som Annika Billström nyligen framförde och sa att Stockholm skulle införa. Men det blev ett ramaskri bland föräldrar med barn i förskolan, de vill hellre ha mindre barngrupper och mer personal och Billström fick dra tillbaka förslaget).

Blir det avgiftsfri allmän förskola om (s) vinner valet hade varit en motiverad fråga från moderatorn eller publiken om den tillåtits ställa frågor efter debatten/seminariet.

Besvikelsen var stor hos de seminariedeltagare som ägnat en timme åt att lyssna på ren och skär propaganda men som sedan inte fick ställa frågor. Varför är Hallengren så ointresserad av att prata med gräsrötterna?

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk
Almedalen den 6 juli

Inga kommentarer: